Jegerregisteret

Sist oppdatert: 15. januar 2019 .

Her kan du finne ut hvilke opplysninger som er registrert på deg i Jegerregisteret, betale jegeravgift og bestille jegeravgiftskort.

Hvis du logger deg inn på Dine opplysninger i Jegerregisteret, finner du en oversikt over alle opplysninger som er registrert på deg. Nedenfor finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål.

Spørsmål om jegernummer

Hvordan får jeg tildelt et jegernummer?

Du vil automatisk få tildelt jegernummer og bli registrert i Jegerregisteret når du har bestått jegerprøven.

Jeg har glemt jegernummeret mitt. Hvor finner jeg dette?

Jegernummeret står på jegeravgiftskortet ditt. Du kan også finne dette ved å logge inn på Dine opplysninger i Jegerregisteret.

Spørsmål om jegeravgift og betaling

Hvem må betale jegeravgift?

Alle som skal drive med jakt og fangst i Norge må betale jegeravgift. Jegeravgiften gjelder for et helt jaktår (1. april til 31. mars). Betal jegeravgift i vår betalingsløsning.

Betalt jegeravgift gir ikke jaktrett på noe område. Du må også ha tillatelse fra grunneier eller rettighetshaver for å drive lovlig jakt.

Hvor mye koster det?
Jegeravgift og priser for inneværende jaktår 
Jegeravgift – alt viltkr 422
Jegeravgift – alt vilt unntatt elg, hjort og villreinkr 333
Tilleggsavgift for elg, hjort og villreinkr 89
Ekstra kort (duplikat)kr 67
Tilleggsavgift for manglende fangstrapporteringkr 205
Jeg skal på jakt i dag, men har ikke betalt jegeravgift. Hva gjør jeg?

Du må betale jegeravgiften. Etter at du har betalt, må du enten laste ned kvitteringen som pdf, eller motta den på e-post. Kvitteringen er gyldig som midlertidig jegeravgiftskort i 10 dager

Vi sender jegeravgiftskortet til deg første virkedag etter at betalingen er registrert hos oss. Kortet sender vi til din folkeregistrerte adresse, hvis du ikke har oppgitt annen adresse i forbindelse med bestillingen.

Jeg skal ikke jakte i år. Må jeg da betale jegeravgift?

Nei. Hvis du har fått tilsendt faktura fra oss, kan du se bort fra denne.

Jeg har ikke betalt jegeravgiften, blir jeg da slettet fra Jegerregisteret?

Nei, du blir ikke slettet fra Jegerregisteret.

Hvis du ikke har betalt jegeravgiften de tre siste årene, får du status som passiv jeger. Det betyr at du ikke lenger automatisk får tilsendt jegeravgiftskort og innbetalingsgiro. Ønsker du å jakte, må du betale jegeravgiften i vår betalingsløsning. Du trenger ikke gå opp til ny jegerprøve.

Hva gjør jeg når jeg har betalt feil beløp eller betalt flere ganger?

Send e-post til jegerregisteret@brreg.no. Oppgi jegernummer, kontonummer og forklaring på hva som er betalt.

Spørsmål om jegeravgiftskort

Jeg har glemt eller mistet jegeravgiftskortet. Hva gjør jeg?

Du må kjøpe duplikat (ekstra kort) i vår betalingsløsning. Etter at du har betalt, må du enten laste ned kvitteringen som pdf eller motta den på e-post. Kvitteringen er gyldig som midlertidig jegeravgiftskort i 10 dager.

Duplikatkortet blir sendt ut første virkedag etter at du har betalt. Vi sender kortet til din folkeregistrerte adresse, hvis du ikke har oppgitt annen adresse i forbindelse med bestillingen.

Hvordan får jeg et nytt jegeravgiftskort?

Du kan bestille jegeravgiftskort på vår nettside. Kortet blir sendt ut første virkedag etter bestilling. Vi sender kortet til adressen som er registrert i Folkeregisteret, hvis du ikke har oppgitt annen adresse i forbindelse med bestillingen.

 

Jeg har ikke mottatt jegeravgiftskortet. Hva kan være årsaken til dette?

Jegerregisteret kan mangle din riktige postadresse. Vi sender kortet til din folkeregistrerte adresse. Hvis du har flyttet, må du melde adresseendring til Folkeregisteret.

Hvis du benytter postboks eller studentadresse, må du melde fra om dette til Jegerregisteret. Send da en e-post til jegerregisteret@brreg.no. Oppgi jegernummeret ditt, og eventuelt tidsrommet for adresseendringen.

Har du eFaktura-avtale med Jegerregisteret, vil du ikke motta jegeravgiftskort i posten i siste halvdel av mars. Kvittert kort blir da sendt ut fortløpende etter at betaling er registrert. Sjekk at du velger riktig beløp før du godkjenner eFaktura.

Når blir jegeravgiftskort for nytt jaktår sendt ut?

Jegeravgiftskort og innbetalingsgiro blir sendt ut i siste halvdel av mars.

Har du eFaktura-avtale, blir kvittert jegeravgiftskort sendt ut etter at din betaling er registrert hos oss.

Jeg har nettopp bestått jegerprøven. Når får jeg tilsendt jegeravgiftskort?

Vi sender ut jegeravgiftskortet og innbetalingsgiro første virkedag etter at du har bestått jegerprøven. Har du bestått prøven mellom 1. januar og midten av mars, får du kortet og giroen i siste halvdel av mars.

Har du ikke fylt 16 år, vil du få tilsendt jegeravgiftskortet i siste halvdel av mars det året du fyller 16 år.

Skal du jakte før 1.april, må du betale jegeravgiften i vår betalingsløsning.

 

Spørsmål om fangstrapport

Må jeg sende inn fangstrapport selv om jeg ikke har vært på jakt?

Ja, hvis du har betalt jegeravgiften, må du rapportere jakt og fangstutbytte. Fristen for rapportering er 1.mai.

Dette kommer i tillegg til rapportering til grunneier, fjellstyre eller andre (for eksempel Statskog, eller Finnmarkseiendommen).

Hvis du ikke har sendt inn rapport innen 1. mai, må du betale en tilleggsavgift.

Tilleggsavgiften vil bli lagt til ved betaling av neste års jegeravgift.

 

Hvordan rapporterer jeg jakt- og fangstutbytte?

Du kan rapportere jakt- og fangstutbytte ved å logge deg inn på Statistisk sentralbyrås rapporteringssystem. Hvis du rapporterer på papir, bruk skjemaet du mottar sammen med jegeravgiftskortet i siste halvdel av mars.

Kontakt Jegerregisteret

Oppgi alltid jegernummer eller fødselsdato i tillegg til navn og adresse når du kontakter Jegerregisteret.

Telefon + 47 75 00 79 99
Åpningstid: 09 – 14

Postadresse:

Jegerregisteret
Postboks 905
8910 Brønnøysund

E-post:

jegerregisteret@brreg.no

Logo Jegerregisteret