Saksbehandlingstid

Sist oppdatert: 23. oktober 2018

Aksjeselskap
8
arbeidsdager
Lag og foreninger
7
arbeidsdager
Enkeltpersonforetak
7
arbeidsdager
Beslutning om fusjon eller fisjon
6
arbeidsdager
Tinglysing
3
arbeidsdager
Øvrige org.former*
8
arbeidsdager
*For enkelte organisasjonsformer vil det være lengre saksbehandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at innsendelser per post vil kunne ha vesentlig lengre behandlingstid enn det som går frem av oversikten over.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.